Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Njal Foto ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Njal Foto ApS 

Njalsgade 22 

CVR-nr.: 27690394 

Telefon: 32545590 / 81803669 

E-mailadresse: kundeservice@njalfoto.dk

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger: 

For at kunne videreudvikle og forbedre njalfotos hjemmesider fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest. 

Njalfoto.dk anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Google kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. 

Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på www.njalfoto.dk og fremgår af http://www.google.com/privacy.html

Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver njalfoto.dk ikke data om den enkelte kundes anvendelse af tjenesterne på www.njalfoto.dk.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra: 

  • Njal Foto bruger kun data leveret af kunden og ikke tredjepart. 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger: 

  • Vi gemmer ikke ansøgninger med mindre det udtrykligt er ønsket af ansøger.
  • Derfra aftaler man et tidsrum og informationerne gives ikke videre til andre.
  • Vi indsamler ikke personlige oplysninger andre en dem givet af ansøger.

 

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger: 

  • Njalfoto.dk  indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse og navn) for at levere den ydelse, som du efterspørger
  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, adresse, telefon nummer, mail og IP adresse. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

  • Regnskabsloven, § 10. 1)  Den bogføringspligtige skal opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af det pågældende regnskabsmateriale.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra: 

  • Vi har kun de oplysninger du oplyser ved bestilling af varer.  

Opbevaring af dine personoplysninger: 

  • Vi opbevarer dine data i henhold til dansk lov i 5 år (regnskabsloven) 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Dokumentoplysning

Dette er 2 version af Njal Fotos persondatapolitik skrevet 07-05-2018.

                            

 

© 2020 Njal Foto ApS